הספרייה

הספרייה  >  החינוך בישראל 


יישום נכון של הרפורמה בבגרויות - החינוך בישראל, הצעות ורפורמות בחינוך, מדיניות חינוך

 הפיכת מערכת החינוך הישראלית למערכת איכותית ורלוונטית באופן הלמידה הנדרש מהמאה ה- 21 עשוייה להתממש באמצעות מכלול של צעדים בהם גם הרפורמה בבחינת הבגרות עליה הכריז באחרונה שר החינוך, שי פירון. רפורמה זו יש בה כדי לבסס תשתית ראויה להכשרת התלמידים …


סקירת הד החינוך/ אברהם פרנק - החינוך בישראל, מאמרים

 סקירת הד החינוך – מסמך גיליון מיוחד – אוגוסט 2013


טענות בדבר אפליה עדתית בקבלת תלמידים למוסדות חינוך המוכר שאינו רשמי - דו"ח, החינוך בישראל

טענות בדבר אפליה עדתית בקבלת תלמידים למוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי


אינטגרציה בבתי ספר יסודיים בחינוך – המוכר שאינו רשמי והשפעתה על תקצובם - החינוך בישראל

אינטגרציה בבתי ספר יסודיים בחינוך


מגמות בתקציב החינוך ומשמעותן - החינוך בישראל

לקריאת הכתבה


לימודי ליב"ה לכולם – תכנית הצלה לאומית - החינוך בישראל, הצעות ורפורמות בחינוך, חינוך במאה ה-21, מדיניות חינוך, שוויון וערכים במערכת בחינוך, שיטות חינוכיות

   


מעמד המורה, תנאי עבודתו ושכרו בישראל לעומת מדינות ה-OECD / מרכז המחקר והמידע של הכנסת - החינוך בישראל, מדיניות חינוך, מחקרים, מנהיגות והוראה


אי שוויון בהקצאת משאבים והעדפה מתקנת בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים / הכל חינוך - החינוך בישראל, מדיניות חינוך, מחקרים, שוויון וערכים במערכת בחינוך


הצטרפו לקבלת עדכונים

ד"ר אברהם פרנק – למידה משמעותית

קבלו עדכונים לפייסבוק